Nyheter

Programmet for september er klart! (22.7.18)

Nytt seminar planlagt til 15. september 2018 (6.6.18)

Nytt firma, Langfjella OVS (15.1.18)

Nytt om CWD (23.9.17) etc.

Nytt om CWD, se nederste meny på forsida (21.9.17)

25.7.17: Langfjellaseminaret utsettes - 
Langfjellaseminaret har mange flotte innledere å by på, også denne gangen! For å kunne få med flere, og en større bredde av deltakere, velger vi likevel å utsette seminaret til neste år. For eksempel er de som har ment noe om skrantesjuke (cwd), opptatt i fjellet den helga pga. tidlig jaktstart. Tidspunktet ble litt vanskelig. – Vi kommer til å vurdere hvilke datoer som egner seg, og tar så en beslutning for neste års seminar.


Programmet er klart, omtales hos Radio Hallingdal mfl

Etter at begge vi på pensjonatet nå har arbeidsdagen vår i virksomheter utenfor husveggene, legger vi fra juni 2016 ned firmaet, men fortsetter med Langfjellaseminaret, bøker og ymse foredrag/kompetanseoverføring/idéutvikling på hobbybasis. Så får vi se om noen år. (...)


Neste års program er under arbeid (19.7.16)

Programomtale hos Hyttenyhetene (25.7.15)

Alle innledere bekreftet! (18.7.15)

Foreløpig program for 2015 publisert (8.1.15)

Dato for Langfjellaseminaret 2015, er i planleggingsfasen satt til 7.-9.8. (17.6.14)

Også Riksantikvaren er en faglig medspiller/støttespiller for Langfjellaseminaret (17.6.14)

Det neste Langfjellaseminaret er planlagt til august 2015. Seminar vil deretter ventelig arrangeres hvert annet år. (8.4.14)

Buskerud fylkeskommune, ved kulturminnevernet, bekrefter at de vil være med å støtte Langfjellaseminaret i det videre, med sin kompetanse. (14.1.14)Nyheter skrevet av oss:

Epostavisen om nye-Holsbygda okt 1 Les mer

Epostavisen om høst sept 29 Les mer

Epostavisen om marked sept 28 Les mer

Epostavisen om HV, sept 15 Les mer

Epostavisen om flom, sept 15 Les mer


Flere nyheter fra oss:

Epostavisen om Buskerud Venstres leders syn på kommunesammenslåinger Les mer

Epostavisen om strandliv i Hol i oktober Les mer

Epostavisen om fuglelivet sent i oktober Les mer

Epostavisen om FN-dagen og FN-tjeneste (3) Les mer

Epostavisen om FN-dagen og FN-tjeneste (2) Les mer

Epostavisen om muligheter med ny regjering Les mer

Epostavisen om det aktive historielaget i Hol Les mer

Epostavisen om gamle Hol sentrum Les mer

Epostavisen om FN-dagen og FN-tjeneste Les mer

Epostavisen om kommunereform på gang Les mer

Epostavisen om ”siste sommerhelg” i fjellet Les mer

Epostavisen om høstferie i fjellet Les mer

Epostavisen om Ganasteinen Les mer

Epostavisen om fugl i oktoberfjellet Les mer

Epostavisen om Skarverittet 2013 Les mer

Epostavisen om septemberfjellet Les mer

Epostavisen om Mindfulness på Geilo Les mer

Epostavisen om holing som Oscar-kandidat Les mer

Epostavisen om vinter på veg Les mer

Epostavisen om samer, tamrein og Langfjellaseminar Les mer

Epostavisen om sauesank Les mer

 


Eldre nyheter:

Velkommen til julifjellet Les mer

Langfjella program, Hallingdølen 2. juli

Epostavisen 5 på gata, Randi Skulason Les mer

Epostavisen 5 på gata, Tor Egil Buøen Les mer

Epostavisen om kommunesammenslåing (4) Les mer

Epostavisen om kommunesammenslåing (3) Les mer

Langfjellaseminaret, program Les mer

Epostavisen om kommunesammenslåing (2) Les mer

Epostavisen om ev. kommunesammenslåing (1) Les mer

Epostavisen om is på Krækkja Les mer

Epostavisen om musisk menneske Les mer

Epostavisen om verdensklasse rørlegger Les mer

Epostavisen om turisme i 2030 Les mer

Epostavisen om jutuler i Holsfjella Les mer

Epostavisen om kajakkdropp Les mer

Hallingdølen om Hol-prosess (2): 6. juni

Hallingdølen om Hol prosess: 1. juni

Epostavisen om sjøorm Les mer

Epostavisen om flom (3) Les mer

Epostavisen om ryper (3) Les mer

Epostavisen om ryper (2) Les mer

Radio Hallingdal om Hol-prosess Les mer

Epostavisen om flom (2) Les mer

Epostavisen om hagler og rypebestand Les mer

Epostavisen om trekkfugler Les mer

Prosess i Holsbygda Les mer

Epostavisen om flom Les mer

Epostavisen om sauehold Les mer

Epostavisen om hundespann Les mer

Epostavisen om kajakk Les mer

Epostavisen om stølsdrift Les mer

Epostavisen om bil Les mer

Epostavisen om valg av skallbekledning Les mer

Epostavisen om bærekraftig utvikling Les mer

Epostavisen om treski Les mer

Epostavisen om Rueslåtten gard Les mer

Epostavisen, om kulturminner Les mer

 

Enda flere nyheter: se ovsk.no