Program 2015

(Oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer).


Stikkord: Beiter og barrierer – sett fra ulike ståsteder.
 
Fredag 7.8 (17.00)
Velkommen til den ombygde Krækkjahytta (1ste byggetrinn)!

17.00: Kort om kvelden, ved Ola Vaagan Slåtten.
17.15: Bildeframvisning fra Langfjella, ved Bjørn Furuseth.
18.00: Pause 
Middag 1830.
Etter middag:
2000: Respekt for ulike typer kunnskap om rein, ved Kjell Bitustøyl (tamreinhistorikk).
2050: Pause
2100: Mine år som villreins- og høgfjellsarkeolog, ved Svein Indrelid.
 
Lørdag 8.8
1000: Velkommen til Hol! ved ordføreren.
1015; God morgen, velkommen til seminar. Litt om geografi, seminarets idé og form, programmet etc., ved Ola Vaagan Slåtten.
1035: Beiter og barrierer: Hva betyr veier, vannmagasiner og andre barrierer for villreinen – og hva kan hjelpe? ved Per Aksel Knudsen, Nordfjella- og Fjellheimen villreinnemnd.
1110: Pause
1130: Beiter og barrierer: Hvilke trusler opplever et reinlag mot beiteområdene sine – og hva kan hjelpe? ved Asgrim Opdal fra Filefjell Reinlag. Sykdomsforfall. Erstattet av: Hilde R. Amundsen om Rendalsprosjektet.
1200: Svoi, hvordan tolker vi vardingen der? ved Jostein Bergstøl.
Lunsjpause 1230-1400. Krækkjahytta spanderer lunsj!
Etter lunsj: Tur til Svoi. Ca 1400-1730.
Etter middag:
Tilbakeblikk på dagen: Refleksjoner fra ulike ståsteder.
Foredrag om Krækkja, ved Kjell Slåtten.
 
Søndag 9.8
(Smør lunsj).
0930: Kort: God morgen, litt om i går og i dag, ved Ola Vaagan Slåtten.
0950: Budeia, fjellet og himmelen, ved Sevat Lappegard. (Fjell som mytisk begrep).
1030: Respekt for ulike typer kunnskap om rein, ved Per Olav Mathiesen. (Samer, jegere, amatører og arkeologer mv.) Sykdomsforfall. Erstattes av: Samtaler på tvers.
1100: Pause
1130: Hvordan bygger vi undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene? en fortelling om Skarveskola, ved Bjørn Furuseth.
1200: Hva har vi lært av hverandre – og hva mer kan vi lære? ved Ola Vaagan Slåtten.
1220: Kort oppsummering, ved Sissel Carlstrøm.
SLUTT ca 1245-1300.
Ved lunsjtider: Vel hjem – legg gjerne turen via boplassene!


Ref:

Foredrag Per Aksel Knudsen.

Nettside om det Hilde R. Amundsen fortalte fra Rendalen.