REINt på TIDe!

Vi som står bak denne oppfordringa til stat og kommuner - og andre aktører - ber i samla flokk om at reinen i fjellet - og det andre viltet som lever der - nå må få mer oppmerksomhet, deres leveområder må sikres. Vi må snu trenden med mer og mer press mot fjella - nå!

4.3.21

 

Vil du skrive under, Fra 7.5.21 kan alle signere raskt og effektivt på Opprop.net, flere har tipset om en slik lettvindt løsning: Vi har altså 150 underskrifter godt, pluss de på opprop.net https://www.opprop.net/reint_pa_tide_vi_som_star_bak_denne_oppfordringa_til_stat_og_kommuner_-_og_andre_aktorer_-_ber_i_samla_flokk_om_at_reinen_i_fjellet_-_og_det_andre_viltet_som_lever_der_-_na_ma_fa_mer_oppmerksomhet

Kom gjerne med ideer til finansiering av annonsering til ovaagans a online no

 

Underskrifter: 

Odd Slåtten, Hol (4.3)

Ola Vaagan Slåtten, Hol (4.3)

Haakon Skjerdal, Aurland 4.3)

Runar Tufto, Hol (5.3)

Ståle Sundfjord, Geilo (5.3)

Kjell Slåtten, Hol (5.3)

Lars Rosvoll, Stavanger (5.3)

Mads B. Nakkerud, Oslo (5.3)

Alf Waaler, Geilo (5.3)

Arne Nævra, Stortinget (SV) (5.3)

Per Aksel Knudsen, Geilo (5.3)

Arild Hermstad, nestleder MDG (6.3)

Inger Grostølen, Geilo (6.3)

Helene Hjørnevik Slåtto, Geilo (6.3)

Sissel Urke, Ål (6.3)

Solveig Kvakestad, Steinbergdalshytta (6.3)

Kåre Paulsen, Hol (6.3)

Olav Randen, Ål (7.3)

Eivind Nedremyr, Hovet (7.3)

Jostein Bergstøl, Oslo (8.3)

Siri Wølneberg Bøthun, Vik i Sogn (8.3)

Arne Skogheim, Hol (8.3)

Hans Christian Andersen-Knudsen, Sogndal (SV) (8.3)

Terje Terum, Aurland (9.3)

Petter Braaten, Geilo (10.3)

Mette Vaagan Slåtten, Oslo (10.3)

Eystein Skjerve, Oslo (10.3)

Jenny Rolness, Svortevik (10.3)

Geir Ole Johansen, Hol (10.3)

Alveva Hohler, Geilo (11.3)

Bjørnar Bøkko, Hovet (11.3)

Terje Tørrisplass, Bromma (11.3)

Hans Tørrisplass, Nesbyen (11.3)

Trond Ellingsen, Ål (11.3)

Ivar Haugen, Geilo (11.3)

Harald Haukaa Fjørtoft, Ål (11.3)

Sigve Nestegard, Hol (11.3)

Tim Ole Hallingstad, Hol (11.3)

Ronny Jarle Lentføhr, Dagali (12.3)

Håvard F. Kristoffersen, Hemsedal (12.3)

Ove Bjørn Stensrud, Sollihøgda (12.3)

Mathias Eide Sataøen, Geilo (14.3)

Oddvar Ellseth, Gol (14.3)

Tor-Ola Skogstad, Vassfaret (15.3)

Tor Kristian Tveitehagen, Hamar (19.3)

Aslak Geir Skurdal, Skurdalen (20.3)

Geir Snare, Ål (20.3)

Vebjørn Håvardsrud, Dagali (21.3)

Tone Granaas, Nannestad (21.3)

Olav Hammersbøen, Hol (21.3)

Jon Bjartnes, Høvik (21.3)

Mari Nestegard Skifte, Ål (22.3)

Tunde Nesbø, Flåm (23.3)

Gunn Tuxen Wester, Aurland (23.3)

Asle Øydvin, Eidfjord (23.3)

Oddmund Bråten, Torpo (23.3)

Oddvar Stave, Ål (23.3)

Geir Olav Liodden Sorteberg, Ål (24.3)

Sigmund Tveitehagen, Ål (24.3)

Tore Kvamme, Hønefoss (24.3)

Jon Styrkestad Haukaas, Oslo (24.3)

Roger Knutsen, Kjerrgarden (24.3)

Odd Lothe Ohnstad, Flåm (25.3)

Christian Breuer, Flåm (25.3)

Birger A. Kjelland, Hønefoss (25.3)

Laila Kvellestad, Aurland (25.3)

Per-Are Halstensgård, Ulvik (26.3)

Gry Lie Roberts, Aurland (26.3)

Atle U. Borlaug, Undredal (26.3)

Liv Byrkjeland, Luster (26.3)

Svein Olav Stranden, Ål (27.3)

Per Martin Bjerke, Krækkjahytta/Torpo (28.3)

Harald Skjerdal, Aurland (29.3)

Bjørg Torsteinsrud, Ål (30.3)

Tin Are Linderud, Ål (30.3)

Turid Myren, Dagali (30.3)

Trond Fredrik Persen, Geilo (30.3)

Petter E. A. Rygge, Bergen/Haugastøl (30.3)

Glenn Rotebakkdokken, Ål (30.3)

Tom Furuseth, Geilo (30.3)

Nils Faarlund, Hemsedal/Skreia (31.3)

Ola Elvestuen, Stortinget (V) (31.3)

Andreas Heje, Hemsedal (31.3)

Turid Platou Kvammen (31.3)

Tor Punsvik, Kristiansand (1.4)

Hilde Rigmor Amundsen, Stange (1.4)

Sissel Carlstrøm, Hemsedal (1.4)

Michael Teisen, Ål (2.4)

Elisabeth Sand, Ål (30.3/2.4)

Svein T. Furuhaug, Ål (2.4)

Odd Einar Dørum, eks statsråd (V) (3.4)

Torstein Seim, Hol (3.4)

Ingeborg Haugli, Jevnaker (3.4)

Ove Einar Reinton, Hol (3.4)

Ivar Stave, Ål (3.4)

Maren Haugli Tufto, Hol (3.4)

Lars Madsen, Ål (3.4)

Lasse Furuseth, Geilo (3.4)

Sverre Haugli, Jevnaker (3.4)

Ida Pernille Sandli, Jevnaker (3.4)

Steinar Slåke-Lerberg, Geilo (3.4)

Øystein Sønsteby, Ål (3.4)

Hilde Gudbrandsgård Sveingard, Hovet (4.4)

Elin M. Lauvvang Høilund, Asker (4.4)

Oddvar Herland, Bergen (4.4)

Tord Torsteinsrud, Ål (4.4)

Arvid Gilje, Aurland (4.4)

Lars-Ole Svendsen, Uvdal (4.4)

Lars-Christian Schøning, Porsgrunn (4.4)

Ingrid Alice Kvitberg, Uvdal (5.4)

Martin Lindal, Hemsedal (5.4)

Leon Alexander Kjelland, Mjøndalen (5.4)

Per Marius Pedersen, Jevnaker (5.4)

Linn Pedersen, Jevnaker (5.4)

Torstein Gårder Vikan, Veggli (5.4)

Guttorm Groven, Skurdalen (5.4)

Ole-Knut Trondrud, Rødberg (5.4)

Andre Trondrud, Rødberg (5.4)

Lars Flatø Nessa, Fister (5.4)

Tov Trondrud, Rødberg (5.4)

Stian Bekkeseth, Uvdal (5.4)

Stian Imingen, Uvdal (5.4)

Roald Fure, Revetal (5.4)

Oddvar Svendsen, Uvdal (5.4)

Tore Trondrud, Rødberg (5.4)

Tor Erik Narverud Flathus, Nore (5.4)

Nils Enerstvedt, Rødberg (6.4)

Margit Bergstrøm, Ål (6.4)

Knut Ivar Vestli, Ål (6.4)

Adrian Tollefsen, Nore og Uvdal (6.4)

Jardar Wetterhus, Hol (6.4)

Mari Torsteinsrud, Ål (6.4)

Solveig Holte, Ål (6.4)

Andreas Poulsson, Vinje (6.4)

Anne Haug Grønnerød, Ål (7.4)

Thomas Furuseth, Geilo (3.4/7.4)

Bjarte Hestdalen, Vinje (3.4/7.4)

Olav Gunleiksrud Fusche, Tinn (3.4/7.4)

Ivar Kjelland, Ringerike (3.4/7.4)

Bjørn Ebne, Aurland (4.4/7.4)

Gunnar Snarheim, Uvdal (8.4)

Sigrun Torsteinsrud, Ål (8.4)

Knut Torsteinsrud, Ål (8.4)

Bjørn Magne Eriksen, Rødberg (9.4)

Oluf Fønnebø, Uvdal (10.4)

Olav A. Schrøder, Vegårshei (13.4.)

Frode Langen, Vinje (13.4)

Sigurd Espedal, Forsand (14.4)

Øyvind Jensen, Sirdal (14.4)

Håvard Viken, Geilo (14.4)

Bjarne Bergstøl, Nore og Uvdal (15.4)

Einar Magne Jordalen, Voss (17.4)

Tor Håkon Hermansen, Edland (19.4)

Torun Torsteinsrud, Ål (30.4)

Olav J. Bøtun, Fresvik (1.5)

Gunhild Damstuen, Lærdal (2.5)

Arne Ramberg, Dagali (2.5)

Anna Lisa Forberg, Bø (3.5)

Njål Selsvik, (4.5)

Jonny Greve, Hordvik (5.5)

Anne Margrethe Vadder, Askim (6.5)

 

... og underskrifter videre vil bli synlige på opprop.net, for nå lar vi dette bli en underskriftskampanje..!

:-)

 

Oppropet vil bli overlevert til Regjeringen og KS i anledning Verdens miljødag 5. juni 2021, oppropet vil også bli sendt til partene i arbeidslivet ved LO og NHO.

Fra 7.5.21 kan alle signere raskt og effektivt på Opprop.net, flere har tipset om en slik lettvindt løsning. Underskrifter der kommer altså i tillegg til de ovenfor: https://www.opprop.net/reint_pa_tide_vi_som_star_bak_denne_oppfordringa_til_stat_og_kommuner_-_og_andre_aktorer_-_ber_i_samla_flokk_om_at_reinen_i_fjellet_-_og_det_andre_viltet_som_lever_der_-_na_ma_fa_mer_oppmerksomhet

--

Omtale av oppropet: Hallingdølen https://www.hallingdolen.no/nyheiter/felles-rop-om-hjelp-for-villreinen/

Omtale av oppropet: Vest-Telemark blad https://www.vtb.no/nyhende/opprop-for-villreinen/