Bedre bygder

 

Bedre bygder https://www.facebook.com/groups/584069026221568

Bedre bygder – deling av grasrotengasjement for bærekraftig utvikling, trygghet og trivsel i et langt perspektiv. Reint på tide med bedre bevaring av natur, beiter for vilt og tamt. Ferdsel, arealbruk og klimautslipp innafor naturens rammer

Sida er blant annet inspirert av:

REINt på TIDe http://www.langfjellaseminaret.no/no/opprop_for_fjellreinen/

Planpause Geilo/Hol – Opprop.net https://www.opprop.net/planpause_geilohol

Nok hytter på Rauland(Vinje) no! https://www.facebook.com/groups/nokhytter

Den naturlige skolesekken – Utdanning for bærekraftig utvikling i praksis https://www.natursekken.no/