Program 2013

(foreløpig program)

Fredag 30. og lørdag 31. august 2013 på Krækkjahytta, Hardangervidda.

Dag 1 er planlagt slik:
09.00 – 10.00 Ankomst/registrering
10.00 – 10.20 Velkommen og dagens program
10.20 – 10.30 Velkommen v/ordføreren i Hol Nasjonalparkkommune
10.30 – 11.20 Spor etter villreinfangst nord på Hardangervidda, ved Jostein Bergstøl.
11.20 – 11.45 Beinstrekk m/etterfylling av kaffe og vann
11.45 – 12.45 forts + spor fra andre villreinfjell, ved Jostein Bergstøl.
12.45 – 13.45 Kaffe-/matpause
13.45 – 14.45 Langfjellaseminarets filosofi, ved Ola Vaagan Slåtten. Åpning for gruppearbeid eller annen drøfting.
14.45 – 15.00 Beinstrekk og frukt
15.00 – 15.30 Villreinen på Vidda og i Langfjella i dag, ved Johan Vaa
15.30 – 16.00 Villreinen som kilde til bærekraftig verdiskaping, ved Marianne Singsaas, Norsk Villreinsenter
16.00 – 16.30 Hvordan gir vi som økoturismebedrift gjesten opplevelser, samtidig som vi hensyntar kulturminner og naturmangfold? v/Turid Lindseth, Hardangervidda Fjellguiding
16.30 – 16.45 Frisk luft
16.45 – 17.30 Tamreindrift og samisk kultur på Vidda, innspill fra og sammendrag av torsdagens erfaringsutveksling
17.30 – 17.45 Hilsen fra Rendalen v/ Per Olav Mathiesen
17.45 – 18.00 Takk for i dag – og videre program


Etter middag – Hyttevert Kjell Slåtten kåserer, deler av sine opplevelser og sin kunnskap om Krækkjahytta og Krækkjaområdet.


Dag 2:
Vi besøker noen av disse kulturminnene: Boplassene, båthuset, dyregrav/observasjonshytte/etc., Svoi, hule. Tidsramme kl 09.30 – ca 15.00/16.00. Husk ev. termos, matpakke smører vi ved frokosten.