Referat Langfjellaseminaret 2013

Seminaret, det aller første Langfjellaseminaret, er ferdig - og det ble en suksess!

(Det kan være at vi gir ut et hefte om seminaret, om noen skulle ønske å finansiere det.)

Langfjellaseminaret ble en suksess, pga alle innlederne, alle deltakerne, Geiteryggen og Krækkja, Villreinsenteret og Kjell Bitustøyl og hans kontakter innen det samiske og tamreinsmiljøet - det er spådd at dette blir en milepæl, heretter kan tamrein- og samiske kulturminner i fjella våre bli undersøkt og omtalt i større grad enn før, og dialogen mellom forskere, folk flest, fagfolk, fortellere/tradisjonsbærere og andre kan få et løft, også mht Langfjella som unikt økosystem med vill rein :-) Moro - takk alle ... det kommer fyldigere rapporter, men dette var en smakebit. Det kunne godt vært en håndfull flere med fra det mest lokale lokalmiljøet, men de kan bli med et anna år, følg med i Hallingdølen og NRK/Friluftsmagasinet så kommer det reportasjer.

Oppsatt program, som menyen viser, ble fulgt nesten til punkt og prikke. De eneste forandringene var et forfall fra Amund Steinbakken og et skifte fra ordfører til vara-ordfører i Hol.

Initiativtakeren mener det ser ut som om ideen, temaet og metodikken har noe for seg, etter tilbakemeldinger som: både hyggelig og veldig lærerikt - Veldig morsomt ... Tar tid å lande så mange inntrykk - Seminaret var svært lærerikt ... - eit svært bra seminar!

Så ble seminaret tilført banebrytende kompetanse og dokumentasjon via Norsk Villreinsenter Sør og deres arbeid med tamrein og det samiske så langt sør som i Langfjella. Seminaret hadde ikke vært like spennende uten dette - takk! Og hvert enkelt innleder og deltaker sørget for at det ble så bra - takk!


Innledninger Langfjellaseminaret, Krækkja:

Velkommen og dagens program v/ Ola Vaagan Slåtten

Velkommen v/varaordføreren i Hol Nasjonalparkkommune

Spor etter villreinfangst nord på Hardangervidda + noen spor fra andre villreinfjell, ved Jostein Bergstøl. Her fikk vi høre om det store fangstsystemet som ender ut i massefangst v/Krækkja, i flere perioder. Jostein er en av de arkeologene som har jobbet mye med dette emnet og dette området.

Langfjellaseminarets filosofi, ved Ola - så en bolk der erfaringsutveksling og perspektivutveksling skjedde to og to.

Villreinen på Vidda og i Langfjella i dag, ved Johan Vaa. Johan har engasjert seg på grunneigersida og på kulturhistoriesida, og delte av sine kunnskaper og sine meninger om villrein og villreinforvaltning.

- foredraget her: Johan Vaa.

Villreinen som kilde til bærekraftig verdiskaping, ved Marianne Singsaas, Norsk Villreinsenter. Marianne fortalte om Villreinsenteret og dets rolle som bindeledd mellom forskere forvaltere og brukere, og om perspektivene på villreinforvaltning fram gjennom 2000-tallet. Snakket om villrein og verdiskapning.

Hvordan gir vi som økoturismebedrift gjesten opplevelser, samtidig som vi hensyntar kulturminner og naturmangfold? v/Turid Lindseth, Hardangervidda Fjellguiding. Turid viste oss evnen til og verdien av formidling. Mat til den andre hjernehalvdelen, lød det fornøyd fra salen.

Tamreindrift og samisk kultur på Vidda, innspill fra og sammendrag av torsdagens erfaringsutveksling v/ Dag Lantz og Kjell Bitustøyl. Vi fikk høre spennende historier fra de to karenes turne i området dagene før, inkludert forkonferansen på Geiterygghytta. Arkeolog Sissel Carlstrøm ble bedt om å oppsummere inntrykk fra seminaret:

Hun sa hun "blant annet savnet kommunene som lokal forvaltningsmyndighet til stede på seminaret, for kommunene må føle et ansvar. Kunnskapen om kulturminnene er viktig å forankre lokalt. Kulturminner er viktige ressurser for dagens verdiskaping, de representerer både kunnskapsverdier, opplevelsesverdier og bruksverdier. Forskerne kan bidra med viktig kunnskap, men opplevelsene er knyttet til det fysiske stedet. Der tar vi bruk alle sanser, både de kognitive (erfaring og kunnskap), men også syn, lukt, hørsel og følelser som omgivelsene gir". Og etter seminaret reflekterte hun: "På turen vår i regn og stiv kuling fikk vi også føle fjellet. Arkeologiske kulturminner kan brukes for å gi opplevelser og kunnskap om livet som har vært levd her for hundre- og tusenvis av år siden. Dette er en del av kulturhistorien med appell til turister med sans for det unike. Få steder kommer man så nær fortidas mennesker som ved avfallshaugene rundt Store-Krækkja og Finsbergvatnet".

Hilsen fra Rendalen v/ Per Olav Mathiesen. Han hilste fra Rendalsseminaret. Han bidro selvfølgelig med sin unike felterfaring, har vel funnet noen tusen fangstminner...

Takk for i dag – og videre program v/Ola

Etter middag – Hyttevert Kjell Slåtten kåserte, delte av sine opplevelser og sin kunnskap om Krækkjahytta og Krækkjaområdet. Stor fortellerkunst, mente tilhørerne.


Dag 2: Vi gikk fra fangstminne til fangstminne fra Krækkjahytta til Samegammene ved Riksveg 7. Vi brukte dagen ute, i regn og blåst som ble mindre merkbart etterhvert. Store opplevelser med Jostein som vegleder. Fangsthytte, dyregrav, boplasser, båthus, etc. ...


Innledninger Langfjellaseminaret, forkonferansen, Geiteryggen:

Her kan det komme mer.


Deltakere Krækkja:

Jostein Bergstøl (arkeolog)

Johan Vaa (forvalter på Vidda, forteller/tradisjonsbærer, jeger)

Per Olav Mathiesen (svært erfaren feltarbeider mht dyregraver etc.)

Ingjerd Almås Anfinset (varaordfører)

Ola Vaagan Slåtten (initiativtaker, lokal)

Kjell Slåtten (hyttevert, forteller/tradisjonsbærer, lokal)

Turid Lindseth (natur- og kulturguide, lokal)

Kjell Bitustøyl (forteller/tradisjonsbærer, -samler)

Marianne Singsaas (daglig leder Norsk Villreinsenter Sør)

Dag Lantz (arkeolog, Sametinget)

Alf Waaler (jaktoppsyn, jeger, lokal)

Torstein Seim (jeger, Hol historielag, lensmann)

Håvard Hoftun (arkeolog)

Ellen Anne Pedersen (arkeolog)

Sissel Carlstrøm (arkeolog)

Olav Hein Skjeldal (tegner)

Brita Homleid Lohne (naturveileder, prosjekt veilederutdanning)

Guro Lien (naturveileder)
 

Helge Søfteland, journalist, NRK

Line Sandvik, journalist Hallingdølen
 

Deltakarar forkonferanse om samiske kulturminne:

Jostein Bergstøl (arkeolog Kulturhistorisk Museum Oslo)

Johan Vaa (leiar av Hardangervidda Grunneigarsamskipnad, lokalhistorisk-forteljar/forfattar Rauland,)

Ola Vaagan Slåtten (initiativtakar til Langfjellaseminaret, Hol)

Kjell Bitustøyl (prosjektmedarbeidar v Norsk Villreinsenter Skinnarbu, kulturminnereg. mm Rauland/Bø)

Marianne Singsaas (dagleg leiar Norsk Villreinsenter Skinnarbu)

Dag Lantz (arkeolog Sametinget Snåsa)

Torstein Seim (lokalhistorikar Hol Historielag)

Håvard Hoftun (arkeolog Buskerud Fylkeskommune)

Ellen Anne Pedersen (arkeolog Buskerud Fylkeskommune)

Sissel Carlstrøm (arkeolog Riksantikvaren Oslo)

Olav Hein Skjeldal (teiknar Sauherad)

Brita Homleid Lohne (naturveileder SNO Skinnarbu)

Guro Lien (naturveileder SNO Skinnarbu)

Jan Eira (hyttestyrar Geiterygghytta)

Torstein O. Moen (lokalhistorikar Hol)

Kristoffer Ullern Hansen (SNO oppsyn Aurland) 

Tina Dahl (naturveiledar SNO Skinnarbu)

Janicke Hoel (Aurland)

Mattis Danielsen (arkeolog Rørosmuseet)

Ståle Flaata (Uvdal)

Mai Reidun Nørstebø (Uvdal)

Ingebjørg Vøllo Huseby (Uvdal)


For artikler/reportasjer, se "Lenker"


NESTE SEMINAR ser vi for oss i august 2015.
 

Bildet under viser en del seminardeltakere i Byrkjedalen ved Hallingskarvet, på forkonferansen til Langfjellaseminaret 2013.

Seminardeltakere i Byrkjedalen, Langfjellaseminaret 2013, forkonferansen.