F-modellen og kunnskapsformer/bærekraft


Vi har brukt betegnelsen F-modellen på en oversikt som viser at mange vet noe om rein/villrein. Nedenfor er F-modellen koplet med kunnskapsformer og bærekraftig utvikling:

Nedenfor, i førsteutkastet, er det naturforvaltnings-perspektivet som brukes for å eksemplifisere, mer enn kultrminneperspektivet.
 

Faktakunnskaper

Forskere (NINA, UiO mv)

Forvaltere (DN, SNO, kommune, fjellstyrer/almenningsstyrer)

Fagfolk (jegere, tamreingjetere)

Folk flest (tilfeldige observasjoner)

Fjellvandrere (feltbiologer, friluftsentusiaster)

Fantasifulle (kreative arkeologer mv)

Fremmede (folk fra andre land/steder med villrein/tamrein)

Fortellere (tradisjonsbærere)

Folk med spesielle evner (klarsynte, sjamaner)
 

Ferdigheter i villreinfjellet

Forvaltere (DN, SNO, kommune)

Fagfolk (jegere, tamreingjetere)

Fjellvandrere (feltbiologer, friluftsentusiaster)

Fantasifulle (kreative arkeologer mv)

Fremmede (folk fra andre land/steder med villrein/tamrein)

... med flere
 

Holdninger

Folkevalgte

Forstandere (prester)

Filosofer

Framtida (barnebarn, representanter for den 7. generasjon)

... og alle de andre gruppene ovenfor
 

Rammer/forutsetninger, mål og midler

En må sørge for at sosiale behov som dette ikke går ut over de økologiske tålegrensene/forutsetningene:


Føde (mat)

Ferdsel (motorisert, sleper)

Friluftsliv

Fritidsaktiviteter som alpinanlegg

Frambringing av elkraft

Fritidsboliger