Lokalsamfunnsutvikling


Hol pensjonat

Fra januar 2018 opprettet Ola firmaet:

Langfjella OVS

(Langfjella Ola Vaagan Slåtten)

Dette for å kunne takke ja til en del forespørsler som har kommet innenfor:

Prosjektarbeid/informasjonsarbeid mot natur, kultur, bærekraftig utvikling og undervisningsområdet. Lage læreplaner og informasjonsmateriell, bidra til opplæring av guider/naturvegledere, planlegge prosjekter innen friluftsliv og naturstier.

Drømmen framover:
er å jobbe enda mere ute. Samt skrive enda mere, skjønnlitterært og faglig om "erfaringskunnskap" og "bærekraftig utvikling". Enda mere av dette. Fjell er fint. (Sjø og).

--

Mer om Gamle Hol pensjonat og olavs www.ovsk.no / www.naturvenn.no

Vi utarbeidet en rapport om Kulturminner i Hallingskarvet, 2012.

Vi har jobbet som sekretariat for forprosjektet: Miljøløype ved Storestølen, Hallingskarvet.

Vi har laget reportasjestoff for internett og jobbet med ulike former for nyhetsformidling på feltet bærekraftig utvikling.


Vi har jobbet med lokalsamfunn i Norden, og i EU-prosjekter, og som bygdefolk vært med å ta initiativ til grasrotprosessen "Framtid i Hol" :-)

Vi selger egne lokale bøker:

Bok.

"Hallingdal og ville fjell" - en bok-klassiker.


Vi har restaurert og oppgradert flere etasjer i Gamle Hol pensjonat.


Ola Vaagan Slåtten: ovaagans (a) online.no - cv-olavs

Ingeborg Fosvold Slåtten: ingeborg.fosvold (a) gmail.com


Lesetips om lokalsamfunnsutvikling:


Stiftelsen Idébanken
Distriktssenteret
Klima- og miljøverndepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS

Ola om lokal kunnskap 2018 (trykt i Hallingdølen)

Mer om lokal kunnskap 2017 (trykt i Hallingdølen)

Manual for lokalsamfunnsutvikling (pdf) 2014

Framtidsverksteder 2013 (trykt i Hallingdølen)

Det gode liv 2007 (trykt i Hallingdølen)


Samspillet i samfunnsutviklingen

Olav Randen skriver i Hallingdølen i dag om at politikerne i blant kan få få utviklingsalternativer på bordet. Dette er nok noe mange politikere rundt om i kongeriket kan kjenne på fra tid til annen. Noe av denne problemstillingen kan handle om å skissere flere alternativer til vedtak. Enda viktigere for forholdet mellom administrasjon og politikk og samfunnsutvikling, tror jeg er bedre samspill. Politikere og fagfolk i administrasjonen må gjerne oftere bedre utfordre hverandre med luftige ideer som ser langt fram. Og ikke bare de. Så ofte som mulig bør en også trekke inn lag og organisasjoner, innbyggerne, i slike drøftinger. Da vet byråkratene etter hvert gjerne enda mer om politikernes ønsker, mer om at mulighetsrommet er stort. Så kan en få klare luftige alternativer på bordet og gi klar beskjed om hvilket som er best – ev. hvilke veivalg som er best, og kan jobbes videre med. Det er ikke slik at politikere er dummere enn administrasjon eller innbyggere, eller omvendt, alle har noe å bidra med i samfunnet – samspillet gir muligheter for god samfunnsutvikling.

Ola 17.2.18