Nyheter


Se ny lenke til "gamle" arkeologibilder Under overskriften Konsept (27.5.20)

Programmet for september er klart! (22.7.18)

Nytt seminar planlagt til 15. september 2018 (6.6.18)

Nytt firma, Langfjella OVS (15.1.18)

Nytt om CWD (23.9.17) etc.

Nytt om CWD, se nederste meny på forsida (21.9.17)

25.7.17: Langfjellaseminaret utsettes - 
Langfjellaseminaret har mange flotte innledere å by på, også denne gangen! For å kunne få med flere, og en større bredde av deltakere, velger vi likevel å utsette seminaret til neste år. For eksempel er de som har ment noe om skrantesjuke (cwd), opptatt i fjellet den helga pga. tidlig jaktstart. Tidspunktet ble litt vanskelig. – Vi kommer til å vurdere hvilke datoer som egner seg, og tar så en beslutning for neste års seminar.


Programmet er klart, omtales hos Radio Hallingdal mfl

Etter at begge vi på pensjonatet nå har arbeidsdagen vår i virksomheter utenfor husveggene, legger vi fra juni 2016 ned firmaet, men fortsetter med Langfjellaseminaret, bøker og ymse foredrag/kompetanseoverføring/idéutvikling på hobbybasis. Så får vi se om noen år. (...)


Neste års program er under arbeid (19.7.16)

Programomtale hos Hyttenyhetene (25.7.15)

Alle innledere bekreftet! (18.7.15)

Foreløpig program for 2015 publisert (8.1.15)

Dato for Langfjellaseminaret 2015, er i planleggingsfasen satt til 7.-9.8. (17.6.14)

Også Riksantikvaren er en faglig medspiller/støttespiller for Langfjellaseminaret (17.6.14)

Det neste Langfjellaseminaret er planlagt til august 2015. Seminar vil deretter ventelig arrangeres hvert annet år. (8.4.14)

Buskerud fylkeskommune, ved kulturminnevernet, bekrefter at de vil være med å støtte Langfjellaseminaret i det videre, med sin kompetanse. (14.1.14)Nyheter skrevet av oss:

Epostavisen om nye-Holsbygda okt 1

Epostavisen om høst sept 29

Epostavisen om marked sept 28

Epostavisen om HV, sept 15

Epostavisen om flom, sept 15


Flere nyheter fra oss:

Epostavisen om Buskerud Venstres leders syn på kommunesammenslåinger

Epostavisen om strandliv i Hol i oktober

Epostavisen om fuglelivet sent i oktober

Epostavisen om FN-dagen og FN-tjeneste (3)

Epostavisen om FN-dagen og FN-tjeneste (2)

Epostavisen om muligheter med ny regjering

Epostavisen om det aktive historielaget i Hol

Epostavisen om gamle Hol sentrum

Epostavisen om FN-dagen og FN-tjeneste

Epostavisen om kommunereform på gang

Epostavisen om ”siste sommerhelg” i fjellet

Epostavisen om høstferie i fjellet

Epostavisen om Ganasteinen

Epostavisen om fugl i oktoberfjellet

Epostavisen om Skarverittet 2013

Epostavisen om septemberfjellet

Epostavisen om Mindfulness på Geilo

Epostavisen om holing som Oscar-kandidat

Epostavisen om vinter på veg

Epostavisen om samer, tamrein og Langfjellaseminar

Epostavisen om sauesank

 


Eldre nyheter:

Velkommen til julifjellet

Langfjella program, Hallingdølen 2. juli

Epostavisen 5 på gata, Randi Skulason

Epostavisen 5 på gata, Tor Egil Buøen

Epostavisen om kommunesammenslåing (4)

Epostavisen om kommunesammenslåing (3)

Langfjellaseminaret, program

Epostavisen om kommunesammenslåing (2)

Epostavisen om ev. kommunesammenslåing (1)

Epostavisen om is på Krækkja

Epostavisen om musisk menneske

Epostavisen om verdensklasse rørlegger

Epostavisen om turisme i 2030

Epostavisen om jutuler i Holsfjella

Epostavisen om kajakkdropp

Hallingdølen om Hol-prosess (2): 6. juni

Hallingdølen om Hol prosess: 1. juni

Epostavisen om sjøorm

Epostavisen om flom (3)

Epostavisen om ryper (3)

Epostavisen om ryper (2)

Radio Hallingdal om Hol-prosess

Epostavisen om flom (2)

Epostavisen om hagler og rypebestand

Epostavisen om trekkfugler

Prosess i Holsbygda

Epostavisen om flom

Epostavisen om sauehold

Epostavisen om hundespann

Epostavisen om kajakk

Epostavisen om stølsdrift

Epostavisen om bil

Epostavisen om valg av skallbekledning

Epostavisen om bærekraftig utvikling

Epostavisen om treski

Epostavisen om Rueslåtten gard

Epostavisen, om kulturminner

 

Enda flere nyheter: se ovsk.no