Langfjella og Langfjellaseminaret: på veg mot en bærekraftig utvikling

Langfjellaseminaret 2017-2018 from Anders Knutsson Coucheron Medhus on Vimeo.

 

2023: Vi skriver 2023. Det er ingen umiddelbare planer om et nytt Langfjellaseminar. Men "Bedre bygder" finnes som en fjesbok-side, og metodikken, tankegangen, bak Langfjellaseminaret, finner en på disse sidene du nå leser: Ideen om at mange ulike ståsteder kan møtes for å enes mer om fakta, og veier videre sammen.

Ta deg en runde på sidene her, og finn lenkesamlinger om bærekraftig utvikling, metodediskusjoner eller hva du måtte være ute etter.

Hilsen fra Ola

 

X-X-X-

Langfjellaseminaret: Norges hyggeligste fjelltreff? :-)
 
En "oppskrift" for bærekraftig utvikling/hållbar utveckling/bæredyktig utvikling/sustainable development
 
Et seminar for læring og erfaringsutveksling, en møteplass for naturforståelse og samfunnsutvikling, en metode "på tvers".

-X-X-X

2023: La oss tro og håpe at 2024 blir året da bærekraftig utvikling ytterligre forankres som noe ALLE har som en hovedsak i sin virksomhet. Husk at NRK allerede før nyttår 2020/2021 syntes Miljøpartiet De Grønne og Equinor argumenterte helt likt, og for at Vesten skal la være å fortsette en vekst i sitt materielle forbruk. Vi må få til å skape bedre samfunn i rike land med høyt forbruk, uten å bruke enda mer ressurser, tvert imot, en sirkulær økonomi må bruke de ressursene som allerede er inne i økonomien.

Dette må vi kunne få til, sammen :-) EU er en pådriver for et mer effektivt ressursforbruk, og mange lokalsamfunn rundt om i Norden, Europa og verden er det samme, og viser fram gode eksempler. Det er mange å lære av - og jobbe sammen med.

Jenter Vierbotn

xxxx2021xxxxxxxxx

Lokalsamfunn finnes over hele verden

Bildetekst: Fra området ved Ebel es-Saqi, distriktet Marjayoun, Sør-Libanon

Bildetekst: Hydra, Hellas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Les nyheter om Langfjellaseminaret

Langfjellaseminaret hadde mange flotte innledere på programmet til planlagt seminar sommeren 2017, men utsatte seminaret til september 2018, program og referat finner du i venstremenyen her.

Litt om CWD, Skrantesjuke

MODELL: Hvis vi skulle få til en bærekraftig utvikling - kunne vi tenke oss hvordan prosessen skulle være? Kanskje slik? Les om F-modellen


reinbre

 

10 000 år med mennesker og natur

 

Arkeologen peker


Bildetekst: Arkeolog Jostein Bergstøl deler kunnskap. Langfjellaseminaret 2015.

Vil produsere ny kunnskap og forståelse

Langfjellaseminaret er for ALLE – og i det ligger de største ambisjoner: Langfjellaseminaret vil produsere ny kunnskap ved at alle mulige folk, med ulike kompetanser, møtes og utveksler kunnskap og erfaringer.

Etter noen års utvikling av et konsept, ble det første Langfjellaseminaret arrangert på Krækkjahytta i august 2013. Villreinsenter Sør var medarrangør den gangen, ansvarlig for forkonferansen, som gikk på Geiterygghytta.

Seminaret vakte både regional og nasjonal oppmerksomhet. Man så spiren til en ny type samtale, som genererer ny kunnskap, men også bidrar til mer konstruktivt samarbeid mellom ulike nivåer og aktører i naturforvaltningen.

Seminaret i 2015 ble like spennende.

Nytt seminar var så planlagt til 2017, men ble utsatt til 2018. Et fint seminar ble det, med foredrag som vanlig fra øverste hylle, gode samtaler og erfaringsutvekslinger, samt lærerike turer i natur- og kultur.

Programmet i 2018

14.-16.9 var det klart for nytt seminar på Krækkjahytta. Overskriften denne gangen var: «Demokratisk naturforvaltning», og vi spør og spurte: "Hva slags verdier har vi – Hvordan forvalter vi – Hvordan vil vi ha det i framtida?". Varaordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy, ønsket velkommen.

På programmet stod Mattis Danielsen og Hege Skalleberg Gjerde, to arkeologer som også har et samisk perspektiv på reinen og fjella. Hvem bodde i fjella her for tusen år siden? Like gode Kjell Bitustøyl steppet inn da Mattis måtte melde forfall, med interessant innledning om samer i reinsgjetinga her sør. Hege kom og fortalte om de spennende runde tuftene i fjella våre, kanskje er de samiske?

Hallgeir Herikstad, CWD-koordinator i Mattilsynet, redegjorde for situasjonen med skrantesjuke i Norge og Norden pr. dato. Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd v/Siri Wølneberg Bøthunsi snakket om fjelløkosystemenes status og veger videre, sett fra lokalt ståsted. Anne Mari Aamelfot Hjelle fra turistforeningen snakket om nye måter å bruke fjellet på – som sykkel og kite: blir det nye konflikter, eller fredelig sameksistens?

Sveinung Hansen, den fjellglade presten i Holsbygda, reflekterte over ungdom og fjell. Kjell Slåtten på Krækkjahytta er en underholdende foredragsholder, og fortalte blant annet om den nylig ombygde hytta, og dens historie. Alf Waaler og Torstein Seim formidlet egne erfaringer fra Langfjella, de har mange års fjellerfaring begge to, på flere måter. Vi lærte mye av alle sammen! Vi lærte mye sammen.

4 ved Svoi

Bildetekst: Langfjellaseminaret 2018: Noen av deltakerne: Alf Waaler, Siri Wølneberg Bøthun, Frode Sundnes og Hege Skalleberg Gjerde ser på fangstanlegg ved Svoi med hver sine blikk. De deler inntrykk, fag og erfaringer.


Mer om konseptet

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjellaregionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner.

En del av filosofien til seminaret, er at ulike kompetanser i samfunnet deler teoretisk kunnskap, praktisk kunnskap og verdikunnskap: forskere, forvaltere, friluftsfolk, fagfolk som jegere og gjetere, folk flest med sine tilfeldige observasjoner, folkevalgte mfl.

– Vi har et sterkt ønske om at den lokale kunnskapen, særlig erfaringskunnskapen, må fram i lyset og at den må deles og styrkes, sier Ola Vaagan Slåtten, initiativtakeren til Langfjellaseminaret. – Her skal alle stemmer høres! Både teoretisk- og erfaringsbasert kunnskap skal fram, og også ulike syn på utviklinga framover og verdien av dette. Vi håper og tror seminaret vil fungere som en møteplass for enda bedre fjellforvaltning, sier Slåtten.

Langfjella

Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord, forteller Yr. Andre strekker området enda lenger nord, men det vanlige er gjerne å avgrense med Jotunheimen. Ev. kan en si at det er tre sammenhengende villreinområder som utgjør Langfjella-regionen, da kommer i så fall Filefjell i en litt annen posisjon, der er det tamrein.

Langfjella omfatter flere av våre største villreinområder. Lengst nord ligger Nordfjella. Deretter har vi Hardangervidda. Lengst sør har vi Setesdalsområdene med Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene og Setesdal Austhei. Til sammen utgjør disse villreinområdene ca 19 100 km² eller ca 55 % av det samla villreinarealet i Norge, kan vi lese på Villrein.no.


Se også vår side om Nordfjella (English) - Nordfjella.no


Se også vår seminar-/konsept-presentasjon for departementet: Presentasjon for Miljøverndepartementet februar 2013 (pdf). 


Folk i samtale. 

Bildetekst: Samtaler på tvers, Langfjellaseminaret 2015.