Konsept

Vegen og verdigrunnlaget

Seminaret er en del av en strategi om å bistå/inspirere til at Langfjella-regionen best mulig kartlegger villreinens- og tamreinens liv – og samspill med mennesker – gjennom 10 000 år, bygger undervisning, identitet og næring på disse natur- og kulturverdiene og strekker seg mot en bærekraftig utvikling som ivaretar disse verdiene for kommende generasjoner. Vi har et sterkt ønske om at ikke minst den lokale kunnskapen må fram i lyset og at den må deles og styrkes.

På jakt etter mønstre i natur og kultur

Forskere leter etter mønstre, eller sammenhenger. De andre gruppene ovenfor ser også mønstre. Noen, som Nils Faarlund, bruker etter hva jeg kan forstå ordet mønstergjennkjenning som en motsats til ordet analyse. Mønstergjenkjenning blir det en gjør, men ikke helt kan sette ord på: for eksempel den prosessen som skjer i det skredet går og noen velger en handlemåte. Eller den prosessen som skjer i det en ser et tre og sier "gran" eller "furu", uten å ha plukket treet fra hverandre og analysert det først. I denne siste forståelsen, som kanskje er den vanlige, er mønstergjenkjenning og intuisjon ord med samme innhold. Mønstre en finner, kan om en vil og får det til, etterprøves med vitenskapelige metoder.


Hvor er Langfjella?

Langfjella er et navn som benyttes på fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til og med Filefjell i nord, forteller Yr. Andre strekker området enda lenger nord, men det vanlige er gjerne å avgrense med Jotunheimen. Ev. kan en si at det er tre sammenhengende villreinområder som utgjør Langfjella-regionen, da kommer i så fall Filefjell i en litt annen posisjon.


Bilder fra kulturminner og utgravinger ved Storekrækkja, Hardangervidda Se her