Utdanning for bærekraftig utvikling


Her er noen gode ressurser og fine eksempler
 (kanskje mest for grunnskolen)

(bruk gjerne tips herfra, send gjerne dine egne tips til meg)

utelogo


Om bærekraftig utvikling (BU) i skolen (Udir) 13.5.20 Les mer

Diverse undervisning, kurs mv (FN-sambandet) 13.5.20 Les mer

Om bærekraftig utvikling, og undervisningsopplegg 1.-7., 8.-10 og VGS (FN-sambandet) Les mer 21.2.21

FNs bærekraftsmål, (FN-sambandet) 21.2.21 Les mer

Ressurser og eksempler (Natursekken.no) 13.5.20 Les mer

Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU), (Natursekken.no) 13.5.20 Les mer

Undervisningsopplegg BU (globalskole.no) 13.5.20 Les mer

BU for elevbedrifter (med Storebrand) 25.2.21 Les mer 

Publikasjoner fra Stiftelsen Idébanken mv (eduaction.no) 13.5.20 Les mer

Dansk nettverk for UBU 19.5.20 Les mer

Pluss og minus med plast (Niva.no) 15.6.20 Les mer

LOOP Miljøskole 14.5.20 Les mer

Lokus, diverse oppgaver/ressurser, ulike nivåer 14.5.20 Les mer

UE og bærekraftig utvikling (ue.no) 14.5.20 Les mer

Undervisning om BU i Norden (naturfagsenteret.no) 14.5.20 Les mer

Naturvitere om BU (naturviterne.no) 14.5.20 Les mer

Filosofi i skolen, BU (filosofiiskolen.no) 14.5.20 Les mer

NDLA om BU (ndla.no) 14.5.20 Les mer

Klimaskolen.no (Oslo kommune) 14.5.20 Les mer

Bok om UBU (Sinnes) 14.5.20 Les mer

Forum for utvikling og miljø (forumfor.no) 14.5.20 Les mer

SABIMA (naturmangfold) 14.5.20 Les mer

Global.no (nord-sør) 14.5.20 Les mer

Global statistikk, H. Rosling mfl (Gapminder) 14.5.20 Les mer

Rettferdig handel (fairtrade.no) 14.5.20 Les mer

Bærekraftig utvikling (ungenergi.no) 21.2.21 Les mer

Økologisk fotavtrykk (FN-sambandet) 14.5.20 Les mer

Sammenlign verdens land (FN-sambandet) 14.5.20 Les mer

Dette dør folk av i verden (forskning.no) 29.5.20 Les mer

Samfunnsfag/handlingskompetanse (forskning.no) 29.5.20 Les mer

Skisse til modul for tre trinn, sykling og bærekraft (Ål) 15.5.20 Les mer

Kommuner mv for bærekraftig utvikling, ICLEI Les mer 21.2.21

Demokrati og medborgerskap (FN-sambandet) 15.5.20 Les mer

Framtidsverksteder, eksempel fra Stavanger 21.2.21 Les mer

Framtidsverksteder, eksempel fra Jevnaker 15.5.20 Les mer

Carlo Aall (prof.) om generasjonsbærekraft og bred bærekraft 2.7.20 Les mer

Forstå det norske valgsystemet 22.1.21 Les mer - siden heter lavinia.no

BU-forfatter om BU 4.3.21 Les mer

 

Skoler er så mangfoldige at 1) de kan undervise i bærekraft, 2) være bærekraftige i sine driftsformer og 3) samarbeide med krav til andre aktører om at de også må opptre bærekraftig. Tre sider av samme sak


(OVS har jobbet mange år med "bærekraftig utvikling", og "utdanning for bærekraftig utvikling", samt mange år i skoleverket - det er noe av bakgrunnen for denne siden)