Tips til uteskole


Her er noen tips til "uteskole" (dato ved lenkene viser når lenkene ble lagt inn her)

- flere tips mottas med takk :-)

utelogo

For mange skoler kan uteaktiviteter gjerne aktualiseres med pandemien våren 2020, og da har norsk skole kanskje fått oppgradert både den elektroniske- og uteverktøykassa i løpet av ett halvår :-)

PS. Mange av lenkene her kobler uteskole med ny læreplan :-)


jente m vandrestav

(Hardangervidda, jente på vandretur. Foto: Ola Vaagan Slåtten)


Hva tenker vi på med uteskole i denne sammenhengen?

"Uteskole er en måte å arbeide med skolens innhold på hvor man flytter deler av skolehverdagen ut i nærmiljø og lokalsamfunn. Uteskole innebærer derfor systematisk og målrettet aktivitet utenfor klasserommet" (Jordet, forskerfrø) 2.5.20 Les mer

Skolens omgivelser som kunnskapskilde
"I uteskole må elevene oppsøke kunnskapene slik de framstår i en ytre virkelighet utenfor klasserommet, ofte i eget lokalsamfunn. Skolens omgivelser er en rik og mangfoldig kunnskapskilde hvor elevene kan få et konkret møte med sentrale innholdsområder i alle skolens fag" (Jordet 2007)."

Skolens omgivelser brukes som læringsarena
"Utenfor klasserommet opptrer elever og lærere på mange ulike læringsarenaer, ofte utendørs i naturen eller i byområder. Men uteskolebegrepet innbefatter også aktiviteter innendørs som for eksempel når elever og lærere besøker en lokal arbeidsplass, er på et museum eller deltar på et kommunestyremøte. Poenget er at man beveger seg ut av klasserommets tradisjonelle rammer" (forskerfrø) 2.5.20 Les mer

Hvilke aldersgrupper tenker vi dette for?

Vi ser på denne nettsiden for oss elever i grunnskolen, 1.-10.trinn (selv om noen av motivene kanskje heller viser elever på "livets skole").


jenter i båt

("Rollespill", frileik, Veståsen, Ål. Foto: OVS)


Hvorfor og hvordan uteskole?

1)

Uteskole tips (Udir) 2.5.20 Les mer


Uteskole, hvorfor det? (Utdanningsnytt) 2.5.20 Les mer

Uteskole, alltid god ide (Stavanger Aftenblad) 2.5.20 Les mer

Elever lærer bedre i natur (forskning.no) 2.5.20 Les mer

Lære mer om dyr/fugler på lærerskole? (forskning.no) 2.5.20 Les mer

Uteskole gir mestring (Grimstad kommune) 3.5.20 Les mer

Bok om uteskole (Natursekken.no) 2.5.20 Les mer

Bok om uteskole (Nordli) 2.5.20 Les mer

Om uteskole (Naturvernforbundet) 2.5.20 Les mer

Lære i friluft (friluftsrådene) 3.5.20 Les mer

Hvordan utvide klasserommet (Naturfag.no) 3.5.20 Les mer

Svømme ute (svommedyktig.no) 3.5.20 Les mer

Naturskoler, hvor ble de av? (Utdanningsnytt) 4.5.20 Les mer

Masteroppgave om uteskole 5.5.20 Les mer

Bok om læring ute (om N. Faarlund) 5.5.20 Les mer

En bok til om læring ute (av N. Faarlund) 5.5.20 Les mer

Uteskole gir læring (tv2.no) 29.5.20 Les mer

Aktivitet gir læring (forskning.no) 3.9.21 Les mer


ungd i fjell

(Tuft. Reine/Lauvdalen, ungdommer på utelæring, Ål. Foto: OVS)


2)

Aktiviteter (mattelist) 3.5.20 Les mer

Rikholdig meny: Andre læringsarenaer (naturfag.no) 3.5.20 Les mer

Skoleprosjekter (Natursekken) 7.5.20 Les mer

Skaperskolen, inne og ute? (skaperskolen.no) 6.5.20 Les mer

Ungt Entrepenørskap, inne og ute? 7.5.20 Les mer

Realfag-kurs hos Forskerfabrikken 10.5.20 Les mer

Levende naturfag, kurs 15.5.20 Les mer

Fysisk aktiv læring (askbasen) 3.5.20 Les mer

Mange muligheter: Uteskole og ny læreplan (Spire) 5.5.20 Les mer

Årshjul for Uteskole (Norsk Friluftsliv) 4.5.20 Les mer

Rikholdig meny: Årshjul for Uteskole mv (Norsk Friluftsliv) 5.5.20 Les mer

Mange muligheter: Aktuelle aktiviteter (Miljolare.no) 3.5.20 Les mer

En uteskole i Nedre Eiker (Utdanningsnytt) 2.5.20 Les mer

Refstad skole, uteskole (Oslo-skolen) 2.5.20 Les mer


Naturskoler i Norge (Miljølære) 4.5.20 Les mer

Hamar naturskole (naturfag.no) 4.5.20 Les mer

Rikholdig meny: Uteskoledagen (Hamar naturskole) 6.5.20 Les mer

Bodø naturskole (Bodø kommune) 4.5.20 Les mer

Museer i Norge (Museumsnett) 4.5.20 Les mer

Museer i skoletiden (eks. naturhistorisk) 3.5.20 Les mer

Vitensenterne i Norge 3.5.20 Les mer

Villreinsenter 4.5.20 Les mer

Rovdyrsenter 4.5.20 Les mer

Kvernsteinsparken, Hyllestad 4.5.20 Les mer

Fag og aktiviteter (Utetimen.no) 3.5.20 Les mer

Bloggere med gode ideer (undervisningstips.com) 2.5.20 Les mer

Ung husflid, insektshotell 15.5.20 Les mer

Skoleskogen, uteskole i skogen (Skogveven, Energiveven, Treveven, Uteskoleveven, Kongleposten, Skogleksikon) 10.5.20 Les mer

Matematikk i bevegelse (Aktivitetskassen) 2.5.20 Les mer

Leirskoler (oversikt) 4.5.20 Les mer

Langedrag 4.5.20 Les mer

Humlevandringer mv (La Humla Suse) 21.2.21 Les mer

Geitmyra skolehage 5.5.20 Les mer

Norges skolehagelag 5.5.20 Les mer

Skolehage (naturfag.no) 5.5.20 Les mer

Uteskole, erfaringsdeling facebook 5.5.20 Les mer

En lærer som deler gode tips (undervisningsmetoder.com) 5.5.20 Les mer

Inn på tunet (diverse gårder) 4.5.20 Les mer

Hvilken fugl er det? (birdid.no) 3.5.20 Les mer

Hva kan man spise ute? (nyttevekstleksikonet) 5.5.20 Les mer

Inne- og uteaktiviteter (skrivesenteret.no) 11.5.20 Les mer

Uteaktiviteter for ungdom, fra speidere (KFUK-KFUM) 12.5.20 Les mer

40 prosent av norske skoler har en sti i nærheten (harvestmagazine.no) 14.5.20 Les mer

Uteskole-quiz (Forut) 7.5.20 Les mer

Skoleprosjekt (Leger Uten Grenser) 7.5.20 Les mer

Turer i nærmiljøet (Ål kommune) 2.5.20 Les mer


jenter i vann

(Holsfjorden, "forskerspirer". Foto: OVS)


Hva har Ål ungdomsskule drevet med:

Diverse bedriftsbesøk og utplasseringer i ALF (arbeidslivsfag) mv. Diverse undervisning i ALF (legge skøyteis, skifte dekk, hogge ved, lage plen, lage mobilhotell, lage mat, fyre bålpanne, lage aktiviteter/underholdning, snørydding, husmaling, snekkerarbeid, vedlikehold og små-reperasjoner, kildesortering, motor- og kjøretøy-/maskinkjennskap, trene loggføring ved "kriser" mv), naturfag (eks: vannprosjekt), og diverse fysiske- og praktiske fag mv. Skogdag. Aktivitetsdager året rundt (idrett, leik, ski, friluftsliv). Fjellturer med og uten overnatting, sommerstid. Snøhuletur. Geologi-/kulturminnetur i fjellet. Yrkesmesser og besøk på videregående skoler. Diverse utplasseringer i arbeidslivet. Besøk i kirka. Leirskole, Knattholmen og Polen/Tyskland-tur med Hvite busser.


ugle i kasse

(Perleugle, barn er med og merker disse ungene. Foto: OVS)


Aktører en spør eller kanskje kan spørre:

Bønder, jeger- og fiskeforeninger, idrettslag, kommuner, håndverkere, annet næringsliv, kirke/trossamfunn, historielag, videregående skoler ... mv.


jente på vidda

(Hardangervidda, barn lærer atferd i båt. Foto: OVS)


ørnemerking

(Barn er med på ørnemerking, kongeørn. Foto: OVS)


gangeparadis

(3-gangen som paradis. Foto: OVS)


sykkelpark modell

(Ungdommer lager modell av blivende sykkelpark. Foto: OVS)


- flere tips mottas med takk :-) (OVS jobber på Ål, med både skole og natur, og er forelder i Hol. Har med skole og natur å gjøre på mange ulike måter)