Program 2017

25.7.17: Langfjellaseminaret utsettes  Nytt seminar planlagt til 15.9.18

Langfjellaseminaret har mange flotte innledere å by på, også denne gangen!

For å kunne få med flere, og en større bredde av deltakere, velger vi likevel å utsette seminaret til neste år. For eksempel er de som har ment noe om skrantesjuke (cwd), opptatt i fjellet den helga pga. tidlig jaktstart. Tidspunktet ble litt vanskelig.

– Vi kommer til å vurdere hvilke datoer som egner seg, og tar så en beslutning for neste års seminar.


(Program, oppdatert pr. 3.7....)

Fredag 11.8

Ankomst for de som ønsker å våkne på Krækkja første seminardag.

 

Lørdag 12.8

1000: Kort: Velkommen til Hol! ved ordføreren.

1015; Kort: God morgen, velkommen til seminar. Litt om geografi, seminarets idé og form, programmet etc., ved Ola Vaagan Slåtten

1030: Forvaltning: Skrantesjuke (CWD) – har vi tid til å snakke sammen? Får vi det til?

- Hvorfor anbefaler Mattilsynet så rask sanering av Nordfjella-reinen? ved Eystein Skjerve

-
mfl..

1100: Jakt/friluftsliv: Hvordan jeg bruker fjella her? ved Alf Waaler/ev. nn

1130: Pause

1145: Reindrift/arkeologi: Har rein noe med samer å gjøre, og har samer noe med rein å gjøre? ved Mattis Danielsen

1215: Hule med bein – hva kan vi tenke om den? ved Ola Vaagan Slåtten (Kilde: Anne Karin Hufthammer)

Lunsjpause 1230-1400

Etter lunsj: Tur til hula. Ca 1400-1730.

Etter middag:

2000: Tilbakeblikk på dagen: Refleksjoner fra ulike ståsteder.

2030: Livssyn/ungdomsarbeid: Hva kan fjellet lære oss om det bestandige, hva kan ungdom lære oss om det foranderlige? ved Sveinung Hansen

2100: Foredrag om Krækkja, ved Kjell Slåtten.

 

Søndag 13.8

Smør lunsj.

0930: Kort: God morgen, litt om i går og i dag, ved Ola Vaagan Slåtten.

0940: Arkeologi: Nye perspektiver på gammel Hardangervidda-fangstboplass? ved Lil Gustafson

1040: Friluftsliv: Sykkel og kite? Folk, friluftsliv og fjelløkosystem – fredelig sameksistens framover? ved Anne Mari Aamelfot Hjelle, DNT

1110: Pause

1130: Arkeologi/identitet: Hvor norske/samiske er de runde tuftene i Hallingdal? Hege Skalleberg Gjerde

1210: Hva har vi lært av hverandre – og hva mer kan vi lære? ved Ola Vaagan Slåtten.

1230: Kort oppsummering. Kommentarer og innspill/utspill fra deltakerne.

SLUTT ca 1300

Ved lunsjtider: God tur heimover – legg gjerne turen via Svoi eller boplassene!

Kanskje stikker vi innom Ustaoset og ser på ei spennende rund tuft – på heimveg.Deltakeravgift: 1000 kr pr pers. Innledere unntatt. Opphold kommer i tillegg.